Etmaal Technici
0546 - 853 133verbinden met Mijn Etmaal

Veilig werken: alles over gezondheid en veiligheid op de werkvloer

  Elk ongeluk is er één te veel. Veilig werken doe je samen: opdrachtgevers, uitzendorganisaties en flexwerkers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de veiligheid.

  Bij Etmaal hechten we daar veel waarde aan. Al onze flexwerkers, in uitvoerende beroepen binnen de infra en techniek, zijn in het bezit van BHV of VCA. Wij zorgen ervoor dat hun certificaten geldig blijven en ondernemen actie op het moment dat de einddatum van een certificaat verstrijkt.
  Zo zijn onze flexwerkers altijd goed getraind en weten ze hoe ze moeten handelen in geval van calamiteiten of ongelukken. De gekwalificeerde monteurs gas of elektra binnen de distributie techniek zijn altijd in het bezit van een geldig VIAG (Veiligheidsinstructie Aardgas) of BEI (Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties) certificaat. Ook bij deze certificaten houden wij de vinger aan de pols zodat de certificaten op tijd verlengd worden.

  Het doel van veiligheid op de werklocatie is dat iedereen aan het einde van de werkdag weer gezond naar huis kan.

  Verder beschermen wij onze flexwerkers door middel van Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Deze beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • Een persoonlijk beschermingsmiddel moet passende bescherming geven tegen het risico waar het voor bedoeld is;
  • Degene die het PBM gebruikt moet het werk normaal kunnen uitvoeren met een passende en zo goed mogelijke bescherming;
  • Er moet geen risico of hinder ontstaan voor degene die het beschermingsmiddel gebruikt.

  Onze flexwerkers ontvangen, bij indiensttreding, de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Wanneer deze aan vervanging toe zijn kunnen de flexwerkers dit aangeven en ontvangen zij nieuwe.

  Gereedschappen, indien nodig, worden ook door Etmaal verzorgd. De gereedschappen zijn gekeurd en wij houden bij wanneer de herkeuring plaats moet vinden. Zo beschikken onze flexwerkers altijd over de juiste gereedschappen.

  Arbo techniek

  Ook wordt er steeds meer ontwikkeld om medewerkers in bepaalde branches via apps de laatste informatie over veilig en gezond werken te laten beschikken.
  Zo heeft Arbo Techniek de ArboTechniek veiligheidsapp ontwikkeld. Hierin vind je allerlei stappenplannen over verschillende thema’s. De app vind je, als je met je telefoon naar ArboApp (arbotechniekveiligheidsapp.nl) gaat. Er komt dus veel kijken bij veiligheid en gezond werken. Blijf in geval van calamiteiten te allen tijde rustig. Samen zijn we verantwoordelijk en proberen we ervoor te zorgen dat medewerkers na een werkdag weer veilig thuiskomen.

  Detachering via Etmaal Technici

  Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden die detachering jou kan brengen? Neem dan contact met ons op! Wij bespreken graag de mogelijkheden met jou en wellicht word jij onze nieuwste collega!

  Nog geen ervaring in de energie– of installatietechniek? Geen probleem, meld je aan voor de Etmaal Academy!

  Tot snel!

  Wil jij ook werken bij één van deze werkgevers?

  Ondergrondse infratechniek Energietechniek Installatietechniek
  Copyright 2024 Etmaal Almelo