Etmaal Technici
0546 - 853 133verbinden met Mijn Etmaal

Update vanuit de energiemarkt door Joost

  De energietransitie is een hot en zeer actueel item. Het is echter zaak de overgang fossiele brandstoffen (olie of gas) naar bijvoorbeeld duurzaam opgewekte elektriciteit, zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Energie moet te allen tijde als vanzelfsprekend worden beschouwd. Toch gebeurt er veel achter de schermen. Hier zijn enorme investeringsbudgetten voor vrijgemaakt.
  Friesland en de kop van Flevoland bijvoorbeeld worden in de nabije toekomst door netbeheerder Liander onder de noemer ‘Nulelie’ aangepakt om de vraag naar elektriciteit en de druk op het net te kunnen behappen. Een project van 250 miljoen euro. Hiervoor wordt alleen al 2100 kilometer middenspanningskabel aangelegd.
  2100 kilometer; dit is de afstand van ons kantoor naar Istanbul. Een enorme klus, wat gelukkig door een groot aantal zeer capabele organisaties wordt opgepakt. Niet alleen, maar samen. Want alleen samen kunnen we de toekomst(ige energietransitie) aan. Etmaal speelt hier graag een actieve rol in. Vanuit ons netwerk en ervaring weten we exact waar we elkaar kunnen helpen. Op alle niveaus; de hoofdaannemerij aan de juiste mensen en de mooiste jobs voor ambitieuze (latent) werkzoekenden.

  Wil je hier meer over lezen? Zie de site van Liander:
  https://www.liander.nl/nieuws/2021/10/21/grootschalige-uitbreiding-van-het-elektricteitsnet-friesland-en-de-noordoostpolder

  Contracten

  Hiernaast zijn en worden dit jaar een aantal belangrijke contracten verdeeld. Veelal 3-jaarlijkse contracten waarbij een netbeheerder en een aannemer de handen ineenslaan met betrekking tot onderhoud, renovatie en uitbereiding van het net (G of E) in een bepaald cluster. Een deelgebied. Deze aanbesteding brengt flink wat verschuiving met zich mee binnen de aannemerij. Het werk blijft echter hetzelfde. Voor een leek zal alleen de kleur van de overall in de straat wellicht veranderen wanneer een contract van de ene naar de andere aannemer gaat. Ook hier gebeurt achter de schermen erg veel, waarbij wij graag meedenken om personele vraagstukken in te vullen voor onze relaties.

  Al met al voldoende uitdagingen, zoals we dat in Twente noemen: ‘Reuring in de keet’. Reuring is mooi, want reuring brengt mensen in beweging. Staan we altijd met beide benen op de grond? Dan komen we geen stap vooruit!

  Etmaal is inmiddels niet meer weg te denken in de wereld van de ondergrondse kabels en leidingen. We zijn strategisch partner van hoofdaannemers en netbeheerders maar bovenal een flexibele en betrouwbare werkgever die staat voor het belang van haar medewerkers.

  In de volledige keten binnen de kabels en leidingen – van directeur tot grondwerker en alles hier tussen – heeft iedereen elkaar nodig en is iedereen van onschatbare waarde. Middels opleiding en certificering benutten we potentie en halen we het beste uit onze medewerkers naar boven.

  Druk

  Dus we krijgen het druk. Druk om te zorgen dat het gasnet onder druk blijft de komende jaren en dat het elektriciteitsnet aan de vraag kan (blijven) voldoen.

  Samen met onze ijzersterke relaties, want DAAR krijgen we energie van!

  Ps. Het gaat vast niet allemaal zonder slag of stoot. Wil je het er over hebben? We hebben ook ons eigen Etmaal biertje gebrouwen, bel gerust, dan neem ik er een paar mee.

  Probleem’n? Poar neem’n!

  Joost

  Detachering via Etmaal Technici

  Wij bij Etmaal Technici detacheren onze collega’s bij verschillende opdrachtgevers binnen verschillende branches, maar wat is detachering eigenlijk? En welke voor- en nadelen brengt het met zich mee? Wij leggen het je graag uit!

  Detachering is het uitlenen van werknemers aan een derde partij, ook wel de opdrachtgever genoemd. Als medewerker kom je in dienst bij het detacheringsbureau. Onze opdrachtgevers maken om verschillende redenen gebruik van gedetacheerde medewerkers zoals: vervanging vanwege ziekte, het uitvoeren van projectmatige werkzaamheden of vanwege krapte op de arbeidsmarkt.

  Detachering via Etmaal Technici houdt in dat jouw kennis en ervaring centraal staat. Samen met een ervaren consultant onderzoeken we waar jouw ambitie ligt en hoe wij die gezamenlijk kunnen realiseren. Wij bij Etmaal Technici gaan voor de perfecte match, je wordt immers onze collega!

  Wil jij ook werken bij één van deze werkgevers?

  Ondergrondse infratechniek Energietechniek Installatietechniek
  Copyright 2024 Etmaal Almelo