Etmaal Technici
0546 - 853 133verbinden met Mijn Etmaal

De kansen van de energietransitie op de arbeidsmarkt

  Groei in de energietransitie

  Het gebruik  van duurzame energie begint langzaamaan steeds serieuzere vormen aan te nemen. Na het klimaatakkoord is er in kabinet Rutte III het voornemen om een Klimaatwet vast te leggen; dit betekent dat er komende jaren miljardeninvesteringen moeten worden gedaan. De afgelopen periode is door bedrijven, burgers en overheden jaarlijks zo’n 13 tot 15 miljard euro in het energiesysteem geïnvesteerd. De verwachting is dat dit bedrag als gevolg van de klimaatwet blijft groeien, in totaal zo’n 12/14 miljard extra per jaar. De grootste investeringsbedragen worden besteed aan energiebesparing en de aanpassingen aan de Nederlandse gas- en elektriciteitsnetten.

  Krapte

  De grote investeringen die nog volgen zijn natuurlijk goed nieuws voor de arbeidsmarkt: de energietransitie zorgt voor nieuwe werkgelegenheid. Maar het is onduidelijk welke soorten banen er ontstaan en welke banen er verdwijnen door de energietransitie. Nieuwe banen ontstaan vooral in de installatiesector, bij netbeheerders, de aannemerij en in de bouw. Vakmensen voor de productie en installatie van bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen zijn de komende jaren hard nodig, net als mensen die meehelpen bij de ontwikkeling van duurzame technologieën. Grote installatiebedrijven geven nu al aan moeite te hebben met het vervullen van vacatures. Reden hiervan is dat er in de ‘nieuwe functies’ nieuwe energietechnologieën (zonnepanelen, warmtepompen, en dergelijke) moeten worden toegepast. Ook netbeheerders hebben een tekort aan gekwalificeerd personeel, waardoor projecten vertraagd worden omdat de aansluitingen niet op tijd gereed zijn. In de bouwsector is toenemende behoefte aan mensen die verstand hebben van isolatie en verduurzaming van gebouwen.

  Omscholing

  Terwijl de netbeheerders, installatie- en bouwbedrijven nu al met tekorten kampen, zullen door de energietransitie in andere sectoren banen verdwijnen, doordat fossiele brandstoffen geleidelijk aan minder worden gebruikt. Een klein aantal banen verdwijnt; maar er ontstaan veel nieuwe. Dat is op zich goed nieuws: er is genoeg werk! Er is echter wel het risico van een mismatch: iemand die nu als monteur gas werkt, kan niet zomaar zonnepanelen installeren. En in sommige regio’s ontstaat werk maar wonen te weinig mensen om dat werk te doen. Een belangrijke uitdaging voor de komende jaren is om een goed antwoord te vinden op die oplopende mismatches. Vakmensen moeten zich op tijd laten om- of bijscholen en begeleid worden naar een nieuwe baan.

  Kansen

  Kortom, de energietransitie stelt de arbeidsmarkt voor een grote uitdaging, maar tegelijkertijd liggen er volop kansen! Ben jij nieuwsgierig en benieuwd of er voor jou kansen zijn? Neem contact met ons op en we vertellen je er graag meer over.

  Detachering via Etmaal Technici

  Wij bij Etmaal Technici detacheren onze collega’s bij verschillende opdrachtgevers binnen verschillende branches, maar wat is detachering eigenlijk? En welke voor- en nadelen brengt het met zich mee? Wij leggen het je graag uit!

  Detachering is het uitlenen van werknemers aan een derde partij, ook wel de opdrachtgever genoemd. Als medewerker kom je in dienst bij het detacheringsbureau. Onze opdrachtgevers maken om verschillende redenen gebruik van gedetacheerde medewerkers zoals: vervanging vanwege ziekte, het uitvoeren van projectmatige werkzaamheden of vanwege krapte op de arbeidsmarkt.

  Detachering via Etmaal Technici houd in dat jouw kennis en ervaring centraal staat. Samen met een ervaren consultant onderzoeken we waar jouw ambitie ligt en hoe wij die gezamenlijk kunnen realiseren. Wij bij Etmaal Technici gaan voor de perfecte match, je wordt immers onze collega!

  Wil jij ook werken bij één van deze werkgevers?

  Ondergrondse infratechniek Energietechniek Installatietechniek
  Copyright 2024 Etmaal Almelo